MasterKey

MasterKey to wyjątkowy system, który tworzony jest przez zaawansowaną kombinację kluczy oraz zamknięć sprawiającą, iż jeden specjalnie przygotowany do tego celu klucz może otworzyć wszystkie pomieszczenia w budynku lub jedynie ich wybraną część. System MasterKey pozwala na udzielenie dostępu do określonych pomieszczeń wybranym osobom dysponującym odpowiednim kluczem. Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie z uwagi na to, iż obsługuje wiele różnych rodzajów zamknięć, również w ramach jednego systemu MasterKey. Są to między innymi kłódki, zamki kasetowe oraz wierzchniowe, wkładki elektroniczne a także połówkowe czy bębenkowe.

W ramach systemu MasterKey istnieją dwa odrębne rozwiązania: system klucza bądź wkładki centralnej.

System klucza centralnego

Klucz generalny w tym systemie daje dostęp do wszystkich pomieszczeń. Najczęściej kluczem generalnym dysponuje właściciel lub osoba zarządzająca danym budynkiem, przy czym może on być także użyty jako klucz awaryjny bądź ewakuacyjny.

Klucz grupowy pozwala na uzyskanie dostępu do części pomieszczeń niższego rzędu. Jedną z najczęściej spotykanych sytuacji jest ta, w której kluczem tym dysponują na przykład kierownicy zakładów lub osoby serwisujące dany rejon.

Klucz indywidualny daje dostęp tylko do jednego pomieszczenia.

Master key - jeden klucz, wiele zamków


System wkładki centralnej

Klucz indywidualny w ramach tego systemu MasterKey jest przeznaczony do otwarcia drzwi wspólnych, użytkowanych przez większą ilość osób (są to między innymi piwnice czy też główne wejścia do budynków) oraz drzwi w pomieszczeniach indywidualnych (czyli na przykład garażu czy drzwi do mieszkania).

System ten w głównej mierze wykorzystuje się we wspólnotach mieszkaniowych oraz domach wielorodzinnych.

Master key - wiele kluczy do jednego zamka